NaStyku.pl

Zgorzelecki Cykl Biegowy 4 Pory Roku - 2019 (zima)

4 PORY ROKU 2019
4 PORY ROKU 2019
 • Start: 2019-12-29, godzina 14:00
 1. Nazwa biegu: Zgorzelecki Cykl Biegowy – 4 Pory Roku. Cykl biegowy odbywa się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Zgorzelec.
 2. Cel imprezy: popularyzacja zdrowego trybu życia i biegów masowych, promocja miasta Zgorzelca i regionu. Biegi integrująco-motywujące oraz sprawdzające progresję treningową dla amatorów.
 3. Miejsce biegów: Zgorzelec – bieżnia stadionu tartanowego, ul. Maratońska.

Terminy biegów i godziny startu: Biegi rozegrane zostaną zawsze pod koniec każdego kwartału 2019 roku, tj.:
WIOSNA – 31 marca 2019 – godz. 17:00
LATO - 30 czerwca 2019 – godz. 18:30
JESIEŃ– 29 września 2019 – godz. 17:00
ZIMA - 29 grudnia 2019 – godz. 14:00
W cyklu startujemy na odmierzonym dystansie 5000 m. Obowiązuje ręczny pomiar czasu. Uczestnicy biegów startują w czterech grupach. Oto program minutowy wiosennej edycji:
17:00 Bieg Czekoladowy Royal Berry Chocolate dla dzieci
17:15 Bieg dla NAJPIĘKNIEJSZYCH (tylko dla kobiet)
17:50 Bieg Mężczyzn (wyniki powyżej 22'/5km)
18:20 Bieg Elity (kobiety i mężczyźni poniżej 22'/5km)

Przeprowadzone zostaną także biegi dla dzieci. Będą się one odbywać się będą bez pomiaru czasu, bez rywalizacji, dla zabawy, z drobnymi, symbolicznymi, słodkimi upominkami na mecie. Dodatkowe biegi to 3 dystanse, a start do wszystkich będzie jednoczesny: Przedszkolaki (do lat 6) 200m (start na torach zewnętrznych nr 5 i 6), dzieci 7-10 letnie 600m oraz 11-14 letnie 1000m (tory wewnętrzne od 1 do 3). Do ustalenia kategorii wiekowej liczy się rok urodzenia. Uczestnictwo rodziców jako wsparcie swoich maluchów jest dozwolone.

 1. Organizator: Biegowe Stowarzyszenie EDI Team Zgorzelec oraz Centrum Sportowo-Rekreacyjne w Zgorzelcu. Bieg wspiera młodzież z klas zdrowotnych ZSZiL im. Górników i Energetyków Turowa w Zgorzelcu. Rozgrzewki przed startem prowadzą instruktorzy ze zgorzeleckiego klubu Organic Fitness. Kierownik zawodów: Jacek Lenart (tel. 691 656 504)
 2. Warunki uczestnictwa: do startu dopuszczeni zostaną wszyscy chętni i zgłoszeni, posiadający dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim lub własnoręcznym podpisem w protokole zgłoszeniowym o braku przeciwwskazań do biegu oraz dowód tożsamości. Osoby niepełnoletnie obowiązane są posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Limit czasu ukończenia biegu wynosi 40 minut. Po tym czasie zawodnicy przekraczający metę otrzymają jedynie honorowy 1 punkt do klasyfikacji. Zawodnik otrzymuje tylko jeden nr startowy obowiązujący na cały cykl. Pozwoli to maksymalnie skrócić procedury zapisów w biurze zawodów. W przypadku utracenia lub zniszczenia numeru Organizator wyda kolejny numer startowy. Organizator nie pobiera opłaty startowej. Wcześniejsze zgłoszenia w formie elektronicznej na adres editeam@vp.pl do 2 dni przed kolejnym startem podając imię, nazwisko, rocznik, przynależność klubową, miejscowość zamieszkania. O przynależności do kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia. Zgłoszenia indywidualne oraz weryfikacja oświadczeń i dowodów tożsamości przy odbiorze numerów startowych w dniu zawodów od 60 do 15 minut przed rozpoczęciem pierwszego biegu.
 3. Klasyfikacje i nagrody. W każdym biegu czas zawodnika lub zawodniczki przelicza się na punkty w jego kategorii wiekowej. Do generalnej klasyfikacji cyklu bierze się najlepsze 3 wyniki uczestnika. Wygrywa osoba z największą ilością punktów. W przypadku równej liczbie punktów wygrywa zawodnik (zawodniczka) z lepszą sumą 3 czasów. Kategorie wiekowe co 1 rok. Za udział we wszystkich czterech biegach cyklu uczestnik otrzymuje dodatkowy bonus = 3 pkt. Tabele punktowe opracowane są na podstawie poziomu sportowego (rekordów Polski) w kategoriach wiekowych, więc zwycięzcą cyklu może zostać osoba, która nie była 1-wsza na mecie open, ale osiągnęła bardziej wartościowy wynik w swojej kategorii wiekowej.

  Nagrody rzeczowe przewidziane są tylko za osiągnięcia w całym cyklu i otrzymają je w klasyfikacji generalnej najlepszych 10 kobiet i 10 mężczyzn. Dodatkowo także za miejsca od 1 do 5 kobiet i mężczyzn puchary od Burmistrza Miasta Zgorzelec. Przewiduje się nagrody niespodzianki.

  Wręczenie nagród w całym cyklu nastąpi po ostatnim biegu, czyli na początku stycznia 2020 roku podczas uroczystej gali podsumowujący sezon biegowy 2019 roku. Szczegóły w grudniu na www.editeam.pl
 4. Dodatkowo w ramach tego cyklu odbędą się wewnętrzne Mistrzostwa EDI Team Zgorzelec o Puchar Prezesa MONTEX Polska. Do klasyfikacji generalnej zaliczane są punkty z najszybszych 2 spośród 4 biegów cyklu 2019 roku. Przy równej liczbie punktów wygrywa szybszy zawodnik (zawodniczka). Nagradzamy najlepsze „szóstki” w tej klasyfikacji. Uczestnictwo klubowiczów EDI Team w tej rywalizacji OBOWIĄZKOWE :)
 5. Postanowienia końcowe: Wyniki każdego biegu publikowane będą na stronie organizatora www.editeam.pl Numer startowy podczas biegu musi być przypięty z przodu na piersiach. Niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego w całości lub w części pod karą dyskwalifikacji. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Organizator zapewnia opiekę medyczną. Trasa biegu będzie zabezpieczona przez organizatora. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ustaleń służb porządkowych. Organizator zapewnia damską i męską szatnię z natryskami do dyspozycji zawodników i zawodniczek. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione, zniszczone lub skradzione zarówno przed, w trakcie jak i po imprezie. Przyjęcie numeru startowego jest jednoznaczne z akceptacją powyższego Regulaminu. W sprawach nie objętych Regulaminem – interpretacja należy do Organizatora.

Biegi odbędą się bez względu na pogodę. Zapraszamy w imieniu EDI Team Zgorzelec.

Aktualna ocena: 0,0/5
Oceń zdjęcie:

Tagi

Warto przeczytać

17. Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody

Konne Zawody w Skokach przez Przeszkody

Sport, rekreacja
Łagów | 2020-09-06
W niedzielę (6.09) po raz 17. odbędą się Regionalne i Towarzyskie Zawody w Skokach Przez Przeszkody Pod Patronatem Trzech Dżentelmenów z udziałem jeźdźców zagranicznych.

Zobacz również